Engels & typen

Als basisschool bereid je kinderen voor op ‘de wereld van later', daarom krijgen alle kinderen gratis typeles en van groep 1 t/m groep 8 Engels onderwijs.

Engels

Vanaf groep 1 krijgen kinderen iedere week Engels!
Vroeg beginnen met een vreemde taal is om verschillende redenen een goede keuze. Zo weten we uit onderzoek dat kinderen, ook de allerkleinsten, heel ontvankelijk zijn voor het leren van een vreemde taal. Daar wordt nogal eens sceptisch op gereageerd met een opmerking als ‘Laat ze nu eerst maar eens hun eigen taal goed leren’. Het is gebleken dat het leren van een tweede taal juist bijdraagt aan het beter leren van de eigen taal. Het aanbod gaat dus niet ten koste van het eigen maken van de Nederlandse taal, maar versterkt dit. Het Engels is en blijft de belangrijkste taal tussen niet-Engelstaligen over de hele wereld, zowel in een werksituatie of daarbuiten.

Typen

We bieden gratis typeles binnen het reguliere onderwijsprogramma. Het doel van de cursus is om op een adequate manier het toetsenbord te gebruiken met een behoorlijke snelheid en accuratesse. Niet onbelangrijk is dat er ook aandacht wordt besteed aan werk- en zithouding. Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen met een typediploma in het basisonderwijs, maar vooral in het voortgezet onderwijs, ontzettend veel baat hebben bij het vroegtijdig leren typen.
Doordat we het binnen reguliere onderwijsprogramma opnemen, biedt het álle kinderen gelijke kansen.

Kindcentrum Claus biedt passend onderwijs
op de basisschool!