Tussenschoolse opvang

We bieden een continurooster wat betekent dat alle kinderen overblijven en dat ze allemaal dezelfde schooltijden hebben.
Regels continurooster

  • Voor alle groepen gelden dezelfde schooltijden: maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 14:15 uur.
  • Vanaf 8:15 uur is er toezicht op het schoolplein.
  • De kleuterdeur gaat open om 8:20 uur. Ouders mogen hun kind dan in de groep brengen.
  • Voor kinderen van groep 3-8 gaat de 1e bel om 8:25 uur, het teken om naar binnen te gaan.
  • Om 8:30 uur gaat de 2e bel en starten de lessen.

[/tonen]

Kindcentrum Claus biedt passend onderwijs
op de basisschool!