Uniek lesaanbod

Het unieke lesaanbod van Accrete bestaat uit drie hoofdcategorieën, namelijk de gratis type-les, de extra aandacht voor meer & hoogbegaafde kinderen, de vroege inzet van Engelse les.

Type-les

Omdat de scholen van Accrete alle kinderen goed willen toerusten voor hun verdere leven is er het schooljaar 2010- 2011 gestart met het geven van gratis type-les binnen het reguliere onderwijsprogramma. Groepsleerkrachten van groep 7 geven deze lessen in samenwerking met de firma BA&T, opleiding & trainingscentrum Genemuiden, zij ondersteunen de leerkrachten met instructie en materiaal en nemen de examens af.

Als basisschool bereid je kinderen voor op ‘de wereld van later’, een typediploma hoort hier bij. Het doel van de cursus is om op een adequate manier het toetsenbord te gebruiken en met een behoorlijke snelheid en accuratesse. Niet onbelangrijk is dat er ook aandacht wordt besteed aan werk- en zithouding. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat leerlingen met een typediploma in het basisonderwijs, maar vooral in het voortgezet onderwijs, een voorsprong hebben op hun klasgenoten. Wanneer iemand op jonge leeftijd leert blind typen dan mag je verwachten dat de snelheid op latere leeftijd hoger ligt dan personen die zichzelf hebben leren typen.

Doordat de Accrete-scholen het in het reguliere onderwijsprogramma hebben opgenomen biedt het álle kinderen gelijke kansen. Wanneer je de wegingsfactor kleine scholen meerekent ligt het slagingspercentage van Accrete op 94,04%, dit is hoger dan het landelijk gemiddelde van 90%.

Meer- & hoogbegaafd

Onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen, extra aandacht voor deze kinderen is geen overbodige luxe maar pure noodzaak!

Bij passend onderwijs denken we in de eerste instantie aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van taal en rekenen. Maar ook een hoogbegaafde leerling kan moeite hebben met leren, de motivatie zijn kwijtgeraakt of onder zijn/haar niveau presteren. Reden voor verschillende schoolbesturen om de Stichting ‘Kwadraat Onderwijs’ op te richten, met als doel het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen te verbeteren. Kwadraatscholen zijn scholen die hier extra energie in willen steken. Ook deze leerlingen hebben recht op passend onderwijs. Accrete wil deze extra aandacht creëren!

Voor meer informatie kijkt u op de site kwadraatonderwijs.nl of neemt u contact op met het secretariaat: 038-3865479

Engelse les

Accrete biedt Engels vanaf de peutertijd, op de kinderdagverblijven wordt al op een speelse manier kennis gemaakt met het Engels. Op de basisschool krijgt dit een vervolg. Vanaf groep 1 krijgen kinderen elke week Engels!

Vroeg beginnen met een vreemde taal is om verschillende redenen een goede keuze. Zo weten we uit onderzoek dat kinderen, ook de aller kleinsten, heel ontvankelijk zijn voor het leren van een vreemde taal. Daar wordt nogal eens sceptisch op gereageerd met een opmerking als ‘Laat ze nu eerst maar eens hun eigen taal goed leren’. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen zich een 'vreemde' taal zich gemakkelijk eigen maken, nog belangrijker is dat het leren van een tweede taal juist bijdraagt aan het beter leren van de eigen taal. Het aanbod gaat dus niet ten koste van het eigen maken van de Nederlandse taal, maar versterkt dit.

Accrete wordt ondersteund door Early Bird, een landelijk kenniscentrum voor vroeg vreemdetalenonderwijs Engels. Karel Philipsen, directeur van EarlyBird: “Het voordeel van onze methode is dat leerlingen die de basisschool verlaten al op het niveau zitten van kinderen die in de tweede of derde klas van het voortgezet onderwijs zitten. Omdat hun start op de middelbare school al zo goed is, kunnen ze ook een hoger niveau bereiken. Met alle voordelen van dien. Het Engels is namelijk de belangrijkste taal tussen niet-Engelstaligen over de hele wereld, zowel in een werksituatie of daarbuiten.”

Kindcentrum Claus biedt passend onderwijs
op de basisschool!