Informatiegids

Actuele informatie over het Coronavirus


Laatst bijgewerkt op: 24 maart 2020.

Het kabinet heeft na overleg met medisch specialisten, organisaties van ziekenhuizen, onderwijsorganisaties en het RIVM besloten om alle scholen en kinderopvang in Nederland vanaf maandag 16 maart tot 6 april te sluiten i.v.m. het Coronavirus.
Dit betekent dat ook alle kindcentra welke vallen onder PCO Accrete in ieder geval hun deuren sluiten van 16 maart tot 6 april. Dit geldt voor zowel de kinderopvang als het basisonderwijs.

Kindcentra houden contact met ouders en kinderen
Vanuit elk kindcentrum wordt gewerkt aan blijvende contacten met ouders en kinderen en is nagedacht over hoe er onderwijs op afstand zal worden gegeven. Deze communicatie kan uiteraard per locatie verschillen. U wordt hier op kindcentrumniveau over geïnformeerd.

Uitzonderingen
Er zijn uitzonderingen. Kinderen van ouders of verzorgers die volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid een cruciaal beroep hebben zodat de samenleving draaiende kan worden gehouden mogen hun kinderen naar de opvang of school brengen alwaar ze worden opgevangen.
Het gaat hier om beroepsgroepen die in de omstandigheden van COVID-19 vragen om continue bezetting.
Ook als je een onmisbare functie vervult ten behoeve van een van deze cruciale beroepsgroepen, kun je een beroep doen op kinderopvang. Onder vitale beroepen worden bijvoorbeeld beroepen in de zorg of bij de politie bedoeld.
Een officiële lijst hiervan staat op deze website.
Beperkte toegang tot het kindcentrum
De gezondheid van onze leerlingen en medewerkers nemen we zeer serieus. Komt uw kind wel naar het kindcentrum? Dan willen wij u verzoeken om uw kind bij de ingang van het kindcentrum af te leveren. Wij verlenen voorlopig alleen toegang aan personeelsleden van de kindcentra en kinderen die opgevangen moeten worden. Wij maken wel een uitzondering voor ouders van kinderen van 0-4 jaar.

Contractuele verplichtingen kinderopvang
Ook wat dit betreft volgen wij als Accrete de richtlijnen van de Rijksoverheid:

 • De Rijksoverheid gaat uw eigen bijdrage voor de kinderopvang vergoeden. Dit betreft het verschil tussen de bedragen die u aan ons betaalt minus de kinderopvangtoeslag die u van de belastingdienst ontvangt. Dit geldt in ieder geval voor de periode van 16 maart t/m 6 april.
 • Dit betekent dat u in de periode 16 maart t/m 6 april in principe geen kosten maakt voor kinderopvang welke u niet heeft afgenomen. Dit wordt achteraf gecompenseerd.
 • Het is van belang dat u uw contract niet opzegt en de facturen blijft betalen. Daarmee heeft u recht op de vergoeding eigen bijdrage en kunnen wij opvang blijven bieden op korte termijn en hopelijk ook op de lange termijn.
 • Pas daarnaast niets aan bij de belastingdienst wat betreft uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.
 • U hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de belastingdienst.
 • U behoudt dan ook uw plek op de kinderopvang wanneer deze weer regulier opengaat.
 • Voor de ouders die gebruik maken van de peuteropvang, maar geen recht hebt op kinderopvangtoeslag is het nog niet duidelijk of en hoe er gecompenseerd gaat worden. Daarover wordt op dit moment overleg gevoerd met de gemeenten.
 • Voor al uw vragen over de kinderopvangtoeslag verwijzen wij u naar de site van de belastingdienst of de belastingtelefoon.

Maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Nederland

In heel Nederland gelden vanaf zondag 15 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

De maatregelen zijn:

 • Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en de kinderopvang sluit tot 6 april zijn deuren.
 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Alle bijeenkomsten worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.

Meer informatie
Alle GGD’en volgen de situatie rondom het coronavirus op de voet; dit doen ze samen met het RIVM en de hulpverleners in de regio. Ook worden de huisartsen in onze regio regelmatig geïnformeerd.

Vragen en antwoorden
Website RIVM: Veelgestelde vragen en antwoorden over coronavirus voor algemeen publiek
Website GGD-IJsselland: Veelgestelde vragen en antwoorden over coronavirus en kinderopvang
W
ebsite Rijksoverheid: Richtlijnen en veel gestelde vragen en antwoorden

Staat uw antwoord hier niet tussen? Bel dan team infectieziektebestrijding van GGD IJsselland via het telefoonnummer: 038 - 428 16 56 of gebruik ons contactformulier. Voor publiek is er een landelijk informatienummer voor alle vragen over Corona: 0800-1351.

Kindcentrum Claus biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!