Voordelen kinderopvang

Kinderopvang 0 tot 12 jaar

De eerste levensjaren zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom hebben wij het over het belang van de eerste 1000 dagen. In de duizend dagen vanaf de conceptie tot aan de tweede verjaardag worden we namelijk gevormd tot wie we nu zijn. Daarom geven we alle kinderen een kansrijke start!
Een goede samenwerking tussen ouders en opvang vinden we hierbij belangrijk aangezien de drukste tijd in het leven van werkende ouders de periode is wanneer de kinderen klein zijn. We helpen ouders om rust binnen het gezin te creëren.

Het voordeel van deze voorzieningen binnen 1 centrum is dat de kinderen van jongs af aan ‘gekend’ worden. Daarnaast is het handig en gezellig dat kinderen uit hetzelfde gezin op één adres terecht kunnen. Rust en gemak voor kind en ouder.
De doorgaande lijn in het opvoedings-, spel- en leeraanbod zorgt ervoor dat kinderen zich goed ontwikkelen op hun eigen niveau.
 We bieden een vast dagritme waarbij rekening wordt gehouden met het ritme van thuis. Daarnaast hebben onze enthousiaste en vakkundige pedagogisch medewerkers individuele aandacht voor de talenten en behoeftes van elk kind.

Registratienummers (LKR) Kinder- , buitenschoolse- en peuteropvang:

Buitenschoolse opvang

De BSO richt zich op de invulling van de vrije tijd van kinderen. Er is een huiselijke sfeer gecreëerd waar kinderen (buiten) kunnen spelen of deelnemen aan een activiteit. Omdat we opvang en onderwijs onder hetzelfde dak bieden voelen kinderen zich prima thuis, ze kennen zowel de leidsters als de leerkrachten en weten waar ze aan toe zijn. Daarnaast is het praktisch voor ouders om kinderen naar 1 adres te brengen, eventuele jongere broertjes en zusjes blijven zo bij elkaar in de buurt. Omdat de BSO zich richt op de vrije tijd van kinderen zijn er geregeld leuke uitjes en spontane activiteiten.

Engels

Peuters hebben weinig moeite met het leren van Engels en leren deze taal volledig spelenderwijs! Juist deze fase leent zich heel goed voor een kennismaking met andere talen. Het mooie is dat bij het leren van een ‘vreemde’ taal ook de Nederlandse taalvaardigheid wordt verbeterd.

Van 6.30 tot 19.30 uur flexibel!

Voordelig

Bij ons betaal je voor goede flexibele kinderopvang minder omdat wij blokken van 5 uur hanteren. Bij de meeste andere aanbieders zijn dit vast blokken van 6 uren. Hierdoor lijkt het voordeliger bij een andere aanbieder maar is ons tarief uiteindelijk lager. Om een goed beeld te krijgen kun je een proefberekening maken: maak een proefberekening van de totale opvangkosten

  • 1 dagdeel bestaat uit 5 uren
  • Bij de BSO mogelijkheid om per uur te betalen
  • Keuze uit verschillende contracten, uniek bij ons is dat je ook alleen opvang tijdens schoolweken kunt afnemen
  • Geen winstoogmerk, dus voordelige tarieven
  • Overheid betaalt mee aan de kosten, ook wanneer 1 ouder werkt is het in sommige gevallen mogelijk om kinderopvangtoeslag te ontvangen
  • Ook bij het volgen van een traject naar werk of een inburgeringscursus kun je inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag ontvangen van de belastingdienst.
  • Tarieven kinderopvang/ peuteropvang/BSO: Door op deze link te klikken zie je de tarieven


Ieder kind welkom!

Wanneer uw kind gebruik maakt van onze kinderopvang is er geen verplichting tot afname van ons basisonderwijs in Steenwijk of Zwartewaterland. Alle diensten kunnen afzonderlijk worden afgenomen.

Dit biedt onze kinderopvang

Kindcentrum Claus biedt doorlopende leerlijnen
op de kinderopvang!